Współpraca z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą

Fotografia biznesowa i osbługa fotograficzna eventów. Nawiązaliśmy stałą współpracę z krakowskim oddziałem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Współpraca dotyczyć będzie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych prze FPIG w Krakowie i Małopolsce. Dotychczas sfotografowaliśmy już kilkanaście eventów organizowanych przez krakowski oddział FPIG. W eventach brał udział m.in konsul Francji.

Fotografia biznesowa, korporacyjna – http://www.stukawa.pl
Fotograf Krakow